تبلیغات
سورنتو 2018

آشنایی با سیستم سوخت رسانی کیا سورنتو 2008محل قرارگیری اجزا سیستم سوخت رسانی - نقشه شماتیک موتور و منیفولد ها - عملکرد شیر برقی PCV - کنیستر و شیر برقی و ...


انژکتورها سیستم هوای ورودی کاتالیزور 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی سورنتو 2018