تبلیغات
سورنتو 2018

آشنایی با سیستم سوخت رسانی کیا سورنتو 2008محل قرارگیری اجزا سیستم سوخت رسانی - نقشه شماتیک موتور و منیفولد ها - عملکرد شیر برقی PCV - کنیستر و شیر برقی و ...


انژکتورها سیستم هوای ورودی کاتالیزور 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی سورنتو 2018