سمند LX CNG

آموزش بازکردن و تعویض دیافراگم رگلاتور بوش سمند EF7 CNG


تعمیر CNG سمند EF7 سمند دوگانه سوز EF7 تعمیر رگلاتور ef7