سایپا 151

آموزش، راهنمای باز و بست و بازدید اکسل جلو پراید وانت 151مطالب این کتاب شامل: ابزار مخصوص باز و بست، جدول عیب یابی اکسل، بازديد حداکثر لقی بلبرینگ چرخ، باز کردن اکسل جلو و سوار کردن اکسل جلو میباشد.


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات تعلیق سایپا 151