تبلیغات
جک S5 اتوماتیک

آموزش ، راهنمای تعمیرات و نحوه ی کار سیستم پارک کمکی جک S5مطالب این کتاب شامل: دياگرام موقعیت مکاني المنت، نقشه ها، شرح قطعات، تعىيض زنگ آژير سيستم کمکي پارک، نصب کردن، تعىيض سنسور سيستم کمکي پارک، خطاهاي معمولي میباشد.


عیب یابی اتو پارک دیاگرام و نقشه ها نصب سیستم پارک کمکی pts اتو پارک 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش