تبلیغات
کوییک ST

آموزش بازکردن درب موتور و صندوق کوییکاجزا و متعلقات درب کاپوت - پیاده کردن درب - تنظیم زبانه قفل درب موتور - نحوه بازکردن درب پنجم (درب صندوق عقب)


تعمیرات بدنه کوییک سایپا کوییک بدنه تزیینات 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش