تبلیغات
سورنتو 2018

آموزش باز کردن داشبورد و کنسول کیا سورنتو 2008نقشه انفجاری اجزا داشبورد - نحوه بازکردن تمامی متعلقات از روی داشبورد - نقشه انفجاری کنسول وسط و نحوه باز کردن کنسول


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش