تبلیغات
چانگان CS35

آموزش باز کردن کنسول چانگان CS35چگونه کنسول وسط چانگان CS35 را باز کنیم؟ - جانمایی پیچ های کنسول چانگان CS35 - نحوه جداسازی کنسول از دست دنده و ترمز دستی


چانگان CS35 متعلقات بدنه تزیینات کنسول وسط 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات دیگر چانگان CS35