زانتیا

آموزش تعمیرات سیستم ترمز زانتیامشخصات سیستم ترمز زانتیا، ديسك هاي ترمز جلو زانتیا، كاليپرهاي ترمز جلو، ترمز هاي عقب، لنت هاي ترمز عقب زانتیا، پدال ترمز زانتیا، شير كنترل ترمز زانتیا، ترمز دستي زانتیا، هواگيري مدار ترمز زانتیا، تنظيمات ترمز دستي زانتیا، پياده و سوار كردن لنت هاي ترمز جلوی زانتیا، پياده و سوار كردن كاليپر ترمز جلوی زانتیا، پياده و سوار كردن ديسك ترمز جلوی زانتیا، آموزش باز و بسته کردن لنت هاي ترمز عقب و جلوی زانتیا، آموزش باز و بست كابل اوليه ترمز دستي زانتیا، آموزش باز و بسته كردن شير كنترل ترمززانتیا،آموزش باز و بسته كردن بلوك شير هيدروليكي د رخودروهاي مجهز به سيستم ABS ، مشخصات سنسور چرخ های زانتیا، آموزش باز و بسته كردن سنسور چرخ جلو در خودروهاي مجهز به سيستم ABS


سنسور چرخ شير هيدروليكي هواگيري ترمز کابل ترمز دستی پدال ترمز لنت كاليپرهاي ترمز ديسك هاي ترمز ترمز ABS  


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش