ساینا EX

آموزش تعمیرات صندلی و کمربند ایمنی ساینا Saina Saipaاجزاء و قطعات صندلی ساینا، قاب کناری صندلی ساینا، مکانیزم تنظیم پشتی صندلی ساینا، کفی صندلی ساینا، پایه و ریل صندلی ساینا، قفل کمربند ایمنی ساینا، پشتی صندلی ساینا، پشت سری ساینا،آموزش بسته کردن صندلی جلوی ساینا، آموزش باز کردن روکش پشتی صندلی جلوی ساینا، آموزش باز و بسته کردن روکش کفی صندلی جلوی ساینا، باز کردن پشت سری صندلی جلوی ساینا، آموزش باز و بسته کردن صندلی عقب ساینا، مجموعه قفل کمربند جلوی ساینا، تسمه کمربند جلوی ساینا، مجموعه جمع کن کمربند ساینا، آموزش باز کردن کمربند ایمنی ساینا، مجموعه قفل کمربند مرکزی عقب ساینا، عملکرد کمربند عقب ساینا، پیاده وسوار کردن قفل کمربند های ایمنی عقب ساینا


نصب صندلی نصب کمربند ایمنی قطعات صندلی تعمیرات باز و بست صندلی باز و بست کمربند ایمنی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش