تیبا

آموزش تعمیرات و عیب یابی مجموعه سیستم تعلیق جلوی تیبامشخصات فنی سیستم تعلیق تیبا، ابزار های مخصوص باز و بست سیستم تعلیق تیبا، عیب یابی ایرادات رینگ و لاستیک تیبا، علت سایش غیر عادی لاستیک تیبا، آموزش تنظیم چرخ های جلوی تیبا، آموزش بازدید کمبر و کستر تیبا، آموزش پیاده کردن مجموعه کمک فنر تیبا، آموزش باز کردن طبق پایین تیبا، آموزش میل موج گیر جلوی تیبا


میل موج گیر طبق پایین کمک فنر کمبر و کستر تنظیم چرخ جلو خوردگی لاستیک 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش