تبلیغات
ساینا EX

آموزش تعمیر سیستم ترمز ساینا اتوماتیککتاب آموزشی راهنمای تعمیر و سرویس ترمز سایپا ساینا - مشخصات فنی مجموعه سيستم ترمز سایپا 212 - نمایی از سیستم ترمز جلو و عقب - مشخصات سیستم ترمز - ابزارها - عیب یابی - نمای کلی از اجزای سیستم ترمز - پدال ترمز - بوستر ترمز - پیاده و سوار کردن پمپ اصلی ترمز - عملکرد ترمز - نمایش اجزاء مجموعه کالیپر ترمز - سرویس و نگهداری کالیپر ترمز - نمایش اجزاء مجموعه ترمز چرخ عقب - سرویس و نگهداری ترمز چرخ عقب - پیاده کردن سیلندر چرخ عقب - بازدید سیلندر ترمز - شناسایی مشکلات ترمز - سیستم ترمز دستی - پیاده کردن ترمز دستی - سیستم ترمز ضد قفل ABS - عملکرد اجزاء سیستم ترمز ABS و تشریح وظایف آن - عملکرد ABS - راهنمای عیب یابی و رفع عیب - دستورالعمل تعمیر - لیست ترمینالهای کانکتور ABS - معرفی ارتباط شماره پین های هر سوکت و ...


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات ترمز ساینا EX