تیگو 5 جدید

آموزش تعمیر سیستم فرمان هیدرولیک چری تیگو 5توضیحات - عملکرد - نقشه انفجاری از سیستم هیدرولیک فرمان - جدول دلایل بروز عیب - تخلیه روغن هیدرولیک فرمان - اضافه کردن روغن هیدرولیک فرمان- هواگیری - مخزن روغن هیدرولیک فرمان - لوله های سیستم فرمان - پمپ هیدرولیک فرمان - سیبک فرمان - میل افقی فرمان - تعمیرات جعبه فرمان - رگلاژ جعبه فرمان


تیگو 5 چری جعبه فرمان روغن هیدرلیک هیدرولیک فرمان 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش