تبلیغات
سایپا 111

آموزش تعمیر و رفع گیر شیشه بالابر پرایددستورالعمل برطرف نمودن ايرادات عملكردي مجموعه شيشه بالابر برقي خودروهاي گروه X100 پراید


کلاف ریل پراید کند بودن شیشه برقی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق سایپا 111