تبلیغات
سایپا 111

آموزش تعمیر و رفع گیر شیشه بالابر پرایددستورالعمل برطرف نمودن ايرادات عملكردي مجموعه شيشه بالابر برقي خودروهاي گروه X100 پراید


کلاف ریل پراید کند بودن شیشه برقی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق سایپا 111