تبلیغات
پژو 206 تیپ 2

آموزش تعویض ترموستات و هواگیری مدار گردش آب پژو 206این آموزش بر روی پژو 206 تیپ 2 مدل 82 انجام شده است و ممکن است یک سری از آیتم ها و قطعات در مدل ها و تیپ های مختلف 602 متفاوت باشد ولی کلیت کار یکی هست. هواگیری بخاری و سیستم گردش آب - نحوه تشخیص سیستم هوادار - علل رایج ورود هوا به سیستم گردش آب - نحوه تعویض ترموستات - باز ماندن دائم ترموستات - بسته ماندن دائم ترموستات - تعویض آب سیستم خنک کننده


قمقمه 206 ترموستات پیچ هواگیری 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش