تبلیغات
زامیاد Z24 دیزل

آموزش تعویض قطعه شمع گرمکن وانت دیزل زامیادخرابی شمع گرم کن نیسان دیزل-آموزش و راهنمای تعویض شمع گرم کن نیسان دیزل


خرابی شمع پیش گرم کن دیزل دیاگرام شمع گرم کن نقشه و مدار شمع گرم کن شمع گرمکن 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی زامیاد Z24 دیزل