تبلیغات
زانتیا

آموزش تعویض لامپ های چراغ جلو زانتیاآموزش باز کردن لامپ های جلوی زانتیا، تعویض لامپهای نور بالا و پائین زانتیا، تعویض لامپهای چراغ جلوی زانتیا FACE LIFT ، جهت تعویض لامپ چراغهای کوچک جلو زانتیا، آموزش تعویض لامپ چراغهای راهنمای جلوی زانتیا، آموزش راهنمای تعویض لامپ چراغهای مه شکن جلوی زانتیا


تعویض قاب چراغ جلو تعویض راهنما تعویض چراغ جلو تعویض لامپ 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق زانتیا