تبلیغات
تیبا

آموزش تعویض و عیب یابی بلوک سیلندر تیباتشریح عملکرد قطعه و پارامترهاي مهم آن - اشکالات منجر به تعویض بلوك سیلندر در تعمیرگاه ها - آزمون هاي مورد نیاز براي تشخیص عیب قبل از دمونتاژ - کمپرس موتور - بررسی روغن سوزی - بررسی گرفتگی جت روغن - وضعیت بغل یاتاقانی - دهانه رینگ - ساییدگی سیلندر


یاتاقان موتور سیلندر 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش