پژو پارس ELX

آموزش تغییر کیلومتر پژو پارس داشبورد سوناتاییآموزش تغییر کیلومتر از روی صفحه آمپر در پژو پارس داشبورد جدید - نحوه شناسایی IC - ابزار مورد نیاز - آموزش برنامه ریزی HEX - آموزش تغییر مقدار مسافت و تبدیل به کد هگزا


تغییر مسافت مقدار کیلومتر پشت آمپر صفحه آمپر 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق پژو پارس ELX