تبلیغات
رنو کپچر

آموزش سیستم الکتریسیته و برق رسانی رنو کپچرمحتوای این کتاب : باطری ،آلترناتور ،توزیع الکتریسیته ،معرفی یونیت EMM (مدیریت سنسور نور و باران ،مدیریت آلترناتور از طریق شبکه LIN و عملکرد سیستم ECO Mode) ،سنسور جریان ،نقشه برقی سنسور جریان ،وضعیت سوییچ بسته ،وضعیت پس از بازکردن درب ها ،پس از وارد کردن کارت داخل کارت خوان ،وضعیت در زمان استارت زدن و... ،سیستم روشنایی اتوماتیک هنگام گردش خودرو + نقشه برقی ،وظایف UCH/BCM و...


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش