تبلیغات
سورنتو 2018

آموزش سیستم انژکتور سورنتو 2008نحوه کار کردن سنسورها - پمپ بنزین سورنتو چگونه باز میشود - سنسورهای سیستم سوخت رسانی سورنتو در کجا قرار دارند - مشخصات اجزا سیستم سوخت رسانی انژکتور سورنتو - نحوه عیب یابی - نقشه مدارات الکتریکی کامل برق موتور و ارتباط سنسورها تا ECU موتور و آشنایی و معرفی سیستم دریچه گاز برقی - سنسور جریان هوا MAFS - سنسور دما و فشار هوا LATS MAPS- سنسور دمای آب ECTS- سنسور میل سپاپ CMPS - سنسور درو موتور CKPS - سنسور اکسیژن - سنسور ضربه KS - انژکتورها - شیر برقی روغن CVVT/OCV - سنسور دمای روغن OTS - شیربرقی کنیستر - یونیت کنترل موتور ECM - پمپ بنزین - تانک سوخت - پدال شتاب دهنده


مدارات و سنسورها تعمیرات برق موتور سیستم سوخت رسانی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی سورنتو 2018