تبلیغات
رنو کپچر

آموزش سیستم ایربگ رنو کپچرمحتوای این کتاب : آشنایی با سیستم بازدارنده ،سنسورهای فشار ،جانمایی سنسورهای ضربه در بدنه ،نقشه الکتریکی سیستم ایربگ


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش