قشقایی SE

آموزش سیستم سوخت رسانی ; باز و بست باک (مخزن) بنزین و پمپ ، مسیر شلنگ ها، سنسور درجه باک در دو مدل 2WD و 4WD نیسان قشقایی Nissan Qashqai


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش