تبلیغات
قشقایی SE

آموزش سیستم سوخت رسانی ; باز و بست باک (مخزن) بنزین و پمپ ، مسیر شلنگ ها، سنسور درجه باک در دو مدل 2WD و 4WD نیسان قشقایی Nissan Qashqai


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5