تبلیغات
رنو کپچر

آموزش سیستم عیب یابی با Borneo 3 رنو کپچرمحتوای این کتاب : وضعیت APC + Accessories ،اتصال دستگاه کليپ به خودرو ،محل یافتن After Sale Type ،علائم و نشانه ھای موجود در Borneo 3 ،عیب یابی به روش Symptom code ،اتصال به سایت MCS


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش