تیگو 5 جدید

آموزش سیستم کمربند ایمنی چری تیگو 5توضیحات - عملکرد - نقشه انفجاری از سیستم کمربند ایمنی - مدارات الکتریکی و برقی - عیب یابی و تست کردن - بازدید مجموعه کمربند ایمنی - پیاده کردن / بازدید / سوار کردن (کمربند ایمنی صندلی جلو - مکانیزم تنظیم ارتفاع کمربند - کمربند صندلی عقب - کمربند عقب وسط - قفل کمربند ایمنی عقب)


تیگو 5 چری  قفل کمربند کمربند صندلی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش