تبلیغات
سایپا 111

آموزش شناسایی و نحوه تعویض قطعات سیستم ضد سرقت (ایموبلایزر) پرایدمحتوای این کتاب : سیستم ایموبلایزر CIM1 کروز - نحوه شناسایی CIM1 از CIM2 - سیستم ایموبلایزر کروز CIM2 و ICU2 کروز ، ICU سازه پویش SSAT - لیست شناسایی قطعات سیستم ضد سرقت X100 - X200 و پراید


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق سایپا 111