تبلیغات
زانتیا

آموزش معرفی و تعمیرات سیستم فرمان زانتیا(بخش ۱)مشخصات سيستم فرمان زانتیا، میل فرمان، پياده و سواركردن فرمان هيدروليكي زانتیا، آموزش باز و بسته کردن ميل فرمان زانتیا، پياده و سوار كردن قفل فرمان زانتیا


قفل فرمان  فرمان هيدروليكي میل فرمان 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش