تبلیغات
رنو کپچر

آموزش و آشنایی با سیستم های ABS ,ESC(ESP) ,ASR(TCU TCS) ,HSA ,EBA در خودروی رنو کپچرمحتوای این کتاب : اجزای سیستم ESC/ESP - کنترل یونیت - واحد هیدرولیکی - سنسور مرکب یا سه گانه به همراه تصاویر جانمایی سنسور - سنسور زاویه فرمان - شرح عملکرد هیدرولیکی سیستم - نقشه برقی سیستم ESP


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات ترمز رنو کپچر