تبلیغات
تندر 90

آموزش و راهنمای استفاده از گیربکس اتوماتیک رنو تندر Tondar L90 به صورت شماتیک(عملکرد،نگهداری،معرفی،اجزاء جعبه دنده،)


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش