تبلیغات
سایپا 151

آموزش و راهنمای باز و بست جعبه فرمان پراید وانت 151مطالب این کتاب شامل: مشخصات سیستم فرمان، مشخصات و گشتاور اتصالات سیستم فرمان، مقادیر زوایای چرخ ها، عیب یابی، سیستم فرمان، میزان فرمان، بازدید زوایای کمبر و کستر، اجزاء مدول کیسه هوا و میله رابط فرمان میباشد


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات تعلیق سایپا 151