تبلیغات
ساینا EX

آموزش و راهنمای تعميرات و سرويس موتور ساینا اتوماتیکمطالب این کتاب شامل:علائم اختصاری ،محل درج شماره موتور ،علائم برای سرویس و نگهداری ،ابزار مخصوص ،مشخصات فنی موتور ،راهنمای عیب یابی ،کمپرس موتور ،مجموعه سرسیلندر ،اجزا سیستم سوپاپ SOHC ،میل سوپاپ ،اسبک و میل اسبک،شمع ها ،منیفولد هوا ،مجموعه دریچه گاز برقی ،منیفولد دود ،قسمت بالایی موتور سرسیلندر،قسمت بالایی و پایینی موتور سیلندر و بلوک سرسیلندر،تسمه تایمینگ ،درپوش سوپاپ ،درپوش و تسمه تایمینگ و سینی عقب موتور ،مجموعه فلایویل ،پیستون و شاتون ،مجموعه پیستون و میل لنگ ،سیستم روغن کاری ،راهنمای رفع عیب سیستم روغن کاری ،فیلتر روغن ،مجموعه پمپ روغن و فیلتر ،کارتل ،سیستم خنک کاری موتور ،پمپ آب ،لوله آب ورودی و آلترناتور ،رادیاتور و فن رادیاتور ،ترموستات ،دیسک کلاچ و مجموعه شفت و پولی پمپ ،مجموعه فیلتر هوا میباشد.


کلاچ روغن پیستون و شاتون تسمه تایم میل سوپاپ سرسیلندر کمپرس 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات موتور ساینا EX