تبلیغات
برلیانس H220 اتوماتیک

آموزش و راهنمای تعمیرات جعبه دنده(گیربکس) اتوماتیک AMT مدل452ASG برای برلیانسBrilliance H220 شامل(نمودار دسته سیم،باز و بسته کردن،خطا ها و پین های OBD)


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات گیربکس برلیانس H220 اتوماتیک