تبلیغات
برلیانس H220 اتوماتیک

آموزش و راهنمای تعمیرات جعبه دنده(گیربکس) اتوماتیک AMT مدل452ASG برای برلیانسBrilliance H220 شامل(نمودار دسته سیم،باز و بسته کردن،خطا ها و پین های OBD)


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات گیربکس برلیانس H220 اتوماتیک