تبلیغات
ماکسیما

آموزش و راهنمای تعمیرات سیستم ترمز ضد قفل ABS و ترمز دستی ماکسیما maxima (مدارها،هواگیری،پدال،پمپ،بوستر،آب بندی،دیسک،تعویض لنت،سیلندر،سنسورها)


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات ترمز ماکسیما