برلیانس H230

آموزش و راهنمای تعمیرات سیستم تهویه مطبوع(کولر) برلیانس H230 شامل(باز کردن و بستن کندانسور،کمپرسور،فن،لوله ها،پولی،تسمه،اوپراتور و مجموعه بخاری)


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش