تبلیغات
برلیانس H320

آموزش و راهنمای تعمیرات سیستم تهویه مطبوع(کولر) برلیانس H320 شامل(باز و بست کندانسور،کمپرسور،پولی،تسمه،اوپراتور،فن،بخاری،روغن کاری و مقاومت الکتریکی)


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق برلیانس H320