برلیانس H330

آموزش و راهنمای تعمیرات سیستم تهویه مطبوع(کولر) برلیانس H330 شامل(باز و بست کندانسور،کمپرسور،پولی،تسمه،اوپراتور،فن،بخاری،روغن کاری و مقاومت الکتریکی)


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش