تبلیغات
سوزوکی گراند ویتارا فول

آموزش و راهنمای تعمیرات سیستم کروز کنترل سوزوکی گراند ویتارا 2400مطالب این کتاب شامل:تشريح اجزاء و عملكرد هاي سيستم كروز كنترل، تشربح شرايط غير فعال سازي سيستم كروز كنترل، تشريح سيستم عيب يابي روي خودرو، دياگرام ورودي/خروجي، نقشه دسته سيم سيستم كروز كنترل، موقعيت اجزاء سيستم، DTC كنترل، عيب يابي از روي كد عيب ها، سيستم ارتباطي CAN ، بلوك دياگرام سيستم، جدول تشخيص عيب در ارتباطات، نقشه شماتيك و مسير يابي، BUS عيب يابي در قطعي سيم، BUS عيب يابي در قطعي سيم شكل موج مرجع میباشد.


دسته سیم نقشه شماتیک کروز کنترل شبکه CAN کنترل DTC عیب یابی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق سوزوکی گراند ویتارا فول