تبلیغات
سانتافه

آموزش و راهنمای تعمیرات سیستم کلاچ هیوندای سانتافهمطالب این کتاب شامل: دیسک و صفحه کلاچ، پدال کلاچ، سیلندر اصلی کلاچ میباشد.


سیلندر اصلی کلاچ سانتافه پدال کلاچ کلاچ دیسک و صفحه 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات گیربکس سانتافه