تبلیغات
ماکسیما

آموزش و راهنمای تعمیرات سیستم کنترل گاز،سوخت و اگزوز ماکسیما maxima(باز و بسته کردن باک بنزین،پمپ بنزین،سنسور شناور،فیلتر،صافی بنزین،اگزوز)


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش