تبلیغات
برلیانس H320

آموزش و راهنمای تعمیرات و سرویس جعبه دنده دستی Brilliance H320(باز کردن و بستن،میزان گشتاور پیچ ها،تنظیم خار فنری و واشر آب بندی،ماده آب بندی)


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5