تبلیغات
برلیانس H320

آموزش و راهنمای تعمیرات و سرویس جعبه دنده دستی Brilliance H320(باز کردن و بستن،میزان گشتاور پیچ ها،تنظیم خار فنری و واشر آب بندی،ماده آب بندی)


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش