تبلیغات
تیانا 250XLV6

آموزش و راهنمای تعمیرات و سرویس سیستم روغنکاری موتور(روانکاری)تیانا Teana(فیلتر روغن، پر و تخلیه روغن موتور، پمپ روغن، اویل پمپ و فشار روغن موتور)


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش