تبلیغات
تیانا 250XLV6

آموزش و راهنمای تعمیرات و سرویس سیستم سوخت رسانی تیانا Teana(کانکتور ها، فیلتر پمپ بنزین و باک، سنسور سطح سوخت، بازبینی، پیاده سازی و سوار کردن)


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی تیانا 250XLV6