تبلیغات
ساینا EX

آموزش و راهنمای تعمیرات و سرویس سیستم سوخت رسانی ساینامطالب این کتاب شامل: معرفي اجزاء و قطعات سيستم سوخت رسانی،اطلاعات کلی ،تشریح سيستم ،تشریح اجزاء،بخشهای سیستم،نمودار شماتیک سیستم،لیست قطعات،نمایی از قطعات و نحوه ارتباط آن با 14 ECU،نام،اجزاء و ارتباط اجزاء سیستم سوخت رسانی،معرفی اجزاء سیستم سوخت رسانی،معرفی واحد کنترل،الکترونیک موتور،معرفی سنسورها،معرفی عملگرها،قطعات سیستم سوخت رسانی و اتصالات الکتریکی آن،پیاده و سوار کردن قطعات و انجام بازدیدها،نحوه عيب يابي خودروی سایپا ۲۱۲ با سيستم انژکتوري طرح زيمنس میباشد.


سيستم انژکتوري زيمنس واحد کنترل الکترونیک موتور سنسورها باز و بست قطعات 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5