تبلیغات
رانا

آموزش و راهنمای تعمیرات و عیب یابی سیستم تعلیق جلوی رانامطالب این کتاب شامل: باز و بست تعلیق جلو، باز و بست میل موج گیر، باز و بست سگدست و تعمیرات اساسی میباشد


توپی جلو بوش جناغی سگدست میل موج گیر 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش