تبلیغات
رانا

آموزش و راهنمای تعمیرات و عیب یابی سیستم تعلیق عقب رانامطالب این کتاب شامل: باز و بست میل موج گیر عقب، باز و بست فنر پیچشی، تنظیمات غربیلک فرمان، باز و بست میل تعادل اکسل عقب، تنظیم ارتفاع سیستم تعلیق جلو و عقب، تعمیر اساسی


اکسل عقب میل تعادل غربیلک فرمان میل موج گیر 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش