تبلیغات
تیبا

آموزش و راهنمای تعمیرات و عیب یابی سیستم تهویه مطبوع(کولر) تیبامطالب این کتاب شامل: اجزاء سیستم تهویه مطبوع، عیب یابی، دیاگرام شماتیک کنترل های کولر و فن میباشد


مدار سیستم کولر کمپرسور کندانسور موتور فن 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تیبا