تبلیغات
رانا

آموزش و راهنمای تعمیرات و عیب یابی سیستم فرمان هیدرولیک رانامطالب این کتاب شامل: تخلیه، پرکردن و هواگیری، باز و بست محور فرمان، تنظیم و خارج کردن کیسه هوا و کمربند ایمنی، باز و بست پمپ هیدرولیک فرمان، باز و بست مکانیزم فرمان، باز و بست سوپاپ مقسم فرمان، باز و بست گردگیرها، باز و بست چپقی فرمان، باز و بست و تنظیم و بررسی ضریه گیر شانه ای فرمان(مهره پلاستیکی)، بررسی فشار سیستم هیدرولیک فرمان


فشار سیستم هیدرولیک فرمان پمپ هیدرولیک فرمان محور فرمان 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش