تبلیغات
سایپا 151

آموزش و راهنمای تعمیرات و عیب یابی سیستم کلاچ پراید وانت 151



مطالب این کتاب شامل:ابزار مخصوص، نگاهی کلی به سیستم کلاچ، مشخصات فنی کلاچ، جدول راهنمای عیب یابی، بازدید ارتفاع پدال کلاچ، نمای کلی از مجموعه پدال، باز و بستن پدال کلاچ و متعلقات آن، باز و بستن دیسک و صفحه فلایویل، بازدید، نصب فلایویل و کلاچ میباشد.


فلایویل دیسک و صفحه پدال کلاچ باز و بست  


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5