تبلیغات
سایپا 151

آموزش و راهنمای تعمیرات و عیب یابی پلوس پراید وانت 151مطالب این کتاب شامل: راهنمای عیب یابی، تشريح عملکرد، نمایش کلی پلوس، ترتیب باز کردن پلوس، ترتیب سوار کردن پلوس، بازکردن قطعات پلوس و بازدید گردگیر، اندازه گشتاورها هنگام نصب میباشد.


سه شاخ گشتاور گردگیر  باز و بست پلوس  


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش