تبلیغات
ماکسیما

آموزش و راهنمای تعمیرات گیربکس اتوماتیک نیسان ماکسیما شامل عدم تعویض در قسمت جعبه دنده، به همراه سیم کشی ها و نقشه ها


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش