زانتیا

آموزش و راهنمای تعمیر موتورهای زانتیاواشر سرسیلندر،میل سوپاپ، پیستون و رینگ، شاتون ، میل لنگ، یاتاقان، جمع کردن موتور، دنده تایم، فشار روغن و پمپ روغن، سنسور اکسیژن، باک بنزین، باز و بست موتور و گیربکس، تایمینگ سوپاپ ها، باز و بست تسمه تایم، خارج کردن تسمه تایمینگ با استفاده از تسمه سفت کن، کنترل کشش تسمه


تسمه تایم موتور و گیربکس باک بنزین فشار روغن میل لنگ رینگ و پیستون میل سوپاپ سرسیلندر 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش